Detailhandel

ak83 arkitekters rådgivning favner hele processen med at skabe en vellykket løsning inden for detailhandel og sikrer, at det arkitektfaglige grundlag er til stede for at tage de bedste beslutninger.

God disponering  og indretning af arealerne, attraktive salgsområder med æstetiske og funktionelle kvaliteter og høj sikkerhed er afgørende, når det kommer til detailhandel. Men også oplevelsesdesign, adfærdsflows og den rette atmosfære er en vigtig dimension. ak83 arkitekter har mange vellykkede projekter bag sig - både små lokalforretninger og store shoppingcentre. Den viden og erfaring, vi har opbygget, gør, at vi kan rådgive bygherren på alle parametre af et byggeri, fra æstetik til brandteknisk rådgivning, og være en kreativ sparringspartner i at få ønsker og behov til at nå sammen med den lavest mulige omkostning.

Næstved hovedbibliotek samt Kvickly

Uudnyttet potentiale i Næstveds bymidte

Se mere om projektet

Spinderiet Valby

Livlig bydel og butiksgader på historisk grund i Valby

Se mere om projektet

RO's Torv Roskilde

Udvidelse af butikscenter i Roskilde udført med sans for oplevelsesværdi helt til mindste detalje

Se mere om projektet

Annexstræde

Moderne byhus i nyt, levende bykvarter i Valby

Se mere om projektet

SuperBrugsen Hornbæk

Supermarkedsudvidelse indpasses elegant i bybilledet i Hornbæk

Se mere om projektet