Nyt og kommunikerende bycentrum til Valby

Valby lokalråd, TK Development og Københavns kommune havde et ønske om at skabe en ny og levende bydel i Valby på den gamle industrigrund for De Danske Bomuldsspinderier.

Byggeriet er placeret i det centrale Valby med forbindelse til Valby station i syd til Valby Langgade i nord helt hen til Tingstedet. Byggeriet inddrager den eksisterende bomuldsspinderi-fabrik og knytter sig med sine nye torve til nabobygningerne herunder ovnhallen, hvori der nu indrettes skole og prøvehallen til gymnastiksale og kulturelle funktioner. Byggeriet består foruden den eksisterende fabrik af 6 særskilte bygninger. Disse danner tilsammen nye byrum i form af gader og torve, hvoraf de fleste er glasoverdækkede. Byggeriet indeholder i stueplan butikker, hvoraf nogle knytter sig til de glasoverdækkede uopvarmede gader og andre til de delvis glasoverdækkede indre opvarmede gader. På de øvrige etager placeres henholdsvis boliger samt liberalt erhverv. Under halvdelen af byggeriet udføres p-kælder og på det sydlige areal placeres et p-hus.

Spinderiet fungerer optimalt som hjertet i en ny bydel idet den spreder sig ud over et areal med en naturlig diversitet i bygninger og funktioner. Et af projektets mest succesfulde tiltag er netop fordelingen mellem butikker, cafeer, kontorer og ejer- og lejeboliger, der giver sjæl og liv i bydelen på alle tider af døgnet.

Spinderiet fungerer som hjertet i en ny bydel idet den spreder sig ud over et areal med en naturlig diversitet i bygninger og funktioner.