Lyse lejligheder med altan i det nye bykvarter Spinderiet

Med det levende bykvarter Spinderiet som genbo er opført et nyt byhus på adressen Annexstræde 8 i Valby. Facaderne er udført i skalmurede sorte tegl med lysegrå felter. Mod Annexstræde er der altaner i hele facadens udstrækning, med varieret glasbeklædning for privatzoner og varieret facadeudtryk.

I stueetagen er der butikslejemål og de øvrige 3 etager indeholder hver 2 boliger. Adgang til boliger sker via trappe- og elevatortårn fra gårdrum på nordsiden af bygningen. Boligerne er gennemlyste 3-rums boliger med depotrum. Gårdrummet udformes som grønt opholdsareal med græs og plantebede, samt befæstede arealer med overdækning for renovation og cykelparkering.