Elegant tilbygning udført med referencer til ældre byhuse i Gilleleje

I det idylliske fiskerleje ombygges og udvides SuperBrugsen totalt. En naboejendom er revet ned og skaber dermed 600 m2 ekstra salgsareal. For ikke at virke for massiv i bybilledet er tilbygningen opdelt i bygningskroppe med udtryk som et ældre Gillelejehus.

En glasmellembygning binder huset sammen med den gamle butiksbygning og under hele nybygningen etableres kælder til varelager, mens der på 1. sal i det nye hus etableres personalefaciliteter. Glasmellembygningen giver indblik i og udkig fra butikken, og mod fortovet er der en terrasseret torvedannelse – et nyt centrum i Hornbæk.

For ikke at virke for massiv i bybilledet er tilbygningen opdelt i bygningskroppe med udtryk som et ældre Gillelejehus.