Byggetilsyn

Byggetilsyn er essentielt i afklaringen af, om det byggede resultat stemmer overens med bygherrens forventninger. Vi har kun gode og tillidsfulde relationer i entreprenørbranchen og vi eftertjekker vi altid, om projektet er udført tilfredsstillende.

Byggetilsyn giver tryghed for bygherren og en sikker viden om, at alle detaljer lever fuldt ud op til den aftale, der er indgået. Vores byggerådgivere, arkitekter og konstruktører tager ud og kontrollerer både store forhold som miljøgodkendelse og brandteknisk rådgivning og finishen på små, men vigtige detaljer som fuger og lister. Hvis der er fejl eller mangler, står vi for at få dem udbedret i umiddelbar forlængelse af kontrollen.

Som et førende, rådgivende arkitektkontor står vi inde for at aflevere et produkt i bedste kvalitet, der lever op til bygherrens forventninger - byggetilsyn er én af metoderne, til at sikre dette.