Nyt sygehusvaskeri for Region Sjælland

Region Sjælland skal opføre nyt sygevaskeri, som erstatning for et tidligere nedbrændt vaskeri. Ak83 arkitekter vandt i starten af 2023 udbudskonkurrencen i samarbejde med BASE Erhverv A/S, Rønslev Rådgivende Ingeniører AS og Wolters Consulting Aps.

Projektet er et komplekst, industrielt vaskeri med særlige krav til robusthed og renligholdelse, hvilket kræver solide og hårdføre materialer. Samtidigt var der fra bygherres side et ønske om at have fokus på bæredygtighed og krav til DGNB sølv certificering.

Bygningskomplekset består i hovedtræk af en administration, en produktion og en teknikfløj med værksted og energicentral.

Administrationsafsnittet udføres som en lav, rustrød bygning med store vinduesåbninger, der rummer indgangsfoyer, omklædningsrum, kontorer, mødelokaler og kantine. Fra kantinen kan personalet trække sig ud i de omkringliggende, grønne arealer og holde pause. Administrationen er både det første personalet møder, samt et samlingspunkt i løbet af arbejdsdagen. Derfor er der her lagt særlig vægt på at skabe nogle lyse og behagelige rum. Bygningen udføres i CLT elementer, der med sine lyse og lette træoverflader vil komme til syne indvendigt. Ud over at det er bæredygtigt at bygge i træ, giver det også et behageligt indeklima.

Produktionen er en stor vaskerihal med tilhørende teknikfløj. Her bliver sygehusenes vasketøj leveret, vasket, pakket og bragt ud til sygehusene igen. På grund af arbejdsgangene med levering og afhentning af vasketøjsleverancer, der primært foregår med lastbiler, udføres bygningen i materialer, der er modstandsdygtige mod slid og slag.

Vaskerihallens enkle, minimalistiske form og udtryk med et vandret, ubrudt vinduesbånd, der skærer sig gennem facaden, hele vejen rundt om bygningen, understøtter udtrykket af en funktionel industribygning.

Generelt har bæredygtige tiltag som CLT, valg af materialer med et lavt CO2-aftryk samt minimal overfladebehandling været et fokuspunkt. Det er et æstetisk greb, der driftsmæssigt reducerer omkostninger til gentagne malerbehandlinger, hvilket samtidig skåner miljøet.