Tilbygning Vest:
Vest for eksisterende bygning tilbygget med udvidelse, der i formsprog og arkitektoniske udtryk er udformet som eksisterende byggeri. Tilbygningen ”drejer om hjørnet” ind i varegården mod sydvest.  Denne tilbygning indeholder udvidelse og modernisering af butikkens slagterfunktion og mejerikøl i forbindelse med udvidet salgsareal. 

Tilbygning Øst:
Toetagers tilbygning øst for eksisterende bygning med facader, der er beklædt med røde Rockpanel facadeplader kombineret med store alu-vinduespartier med grafitgrå sprosser. Indeholder nyt adgangs- og forområde i stueetagen, hvor kundeindgangen nu er placeret i den sydlige gavl. Denne placering af indgang til butikken orienterer sig nu i højere grad mod parkeringspladserne. Indgangs-karussellen er placeret under et nyt overdækket område.  Denne overdækning kan udenfor butikkens åbningstid aflukkes med metal-rullejalousier. I den nordlige ende placeres handicaptoilet med adgang for kunder, samt apotek og betjent post funktion.

I det eksisterende indgangstårn mod nordøst etableres ny ståltrappe der giver adgang til 1. salen i Tilbygning Øst. Indgang til trapperummet sker fra nordfacaden mod Finlandsvej. Der er også mulighed for adgang til trapperummet fra butikslokalet. På 1. salen etableres et stort og et lille møderum, anretter-køkken, samt toiletrum. Syd for det store møderum er der trappe til stueplan. Den sydlige del af tilbygningen er altså et ankomstområde / torv i dobbelt rumhøjde.

I eksisterende bygningskrop mod sydøst (tidligere flaskerum) indrettes ny bager afdeling, der har salgsskranke ud mod det nye ankomstområde og pladsen foran indgangen til Frugt & Grønt. Det nye bageri bygges i en del af eksisterende højlager, og der udføres et indskudt dæk med plads til melsilo. Flaskerum flyttet til bygning i varegård.