Ny olieterminal på den nyetablerede kaj

I foråret 2019 blev ak83 arkitekter i team med ISC Ingeniører og Bladt Industries A/S udpeget som vindere af konkurrencen om etablering af den nye olieterminal i Frederikshavn havn for ”Port of Frederikshavn”. 

De 11 lagertanke danner en voksende lineær geometri, der sætter sit præg på den yderste del af det nyligt anlagte havneareal.

Olieterminalen bliver med de 11 lagertanke og en samlet kapacitet på 74.400 m3 Skandinaviens største. Derudover vil der blive etableret lastefaciliteter, pumpestation og rørledningssystem til import og eksport af både marine diesel og heavy fuel, bygninger for administration, vagt, teknik og redning.

Olieterminalen forventes at være i drift til maritimt brændsel fra slutningen af 2020, og lejes af Stena Oil, som vil være bruger og operatør af terminalen.