Så langt øjet rækker...

Det er det umiddelbare indtryk man får, når man første gang ser DSV’s nye cross dock lager. Det 367 meter lange byggeri placerer sig i Sydsveriges flade landskab med vidtstrakte skove. Bygningen er designet med henblik på at skabe harmoni og ensartethed i facaden, så bygningen giver et roligt udtryk, der ikke virker for dominerende i landskabet. For at minimere belægningsarealet er parkeringspladserne lavet med græsarmering. Cross dock lageret bygges med 95 porthuse og mulighed for at udvide med yderligere 49 i fremtiden.

Administrationen er tegnet ud fra DSV’s designmanual, som er udviklet i samarbejde mellem DSV og ak83 arkitekter. De fysiske rammer skal være med til at optimere arbejdsgangen og der er fokus på gode interne forbindelser, ligeværdig organisering af afdelingerne og mindre servicerum i god sammenhæng med det store fællesskab.
På begge etager placerer differentierede møderum sig omkring det lyse og åbne atrium. Funktionskerner beklædt med trælameller og akustikdug deler det åbne kontorareal op og skaber et godt arbejdsmiljø.