Nyt centrallager for Coop er elegant, sofistikeret og rationelt

Allerede ved ankomstvejen til Coops centrallager ved Gardermoen i Oslo fremstår administrationsbygningen som et fikspunkt for hele anlægget. Arkitekturens rationelle design og udtryk brydes i facaden af forfinede detaljer som sammen med husets sorte zinkfarvede facadepaneler giver et elegant ydre.

Besøgende ledes via en gangbro over lagerbygningens forplads og ankommer til hovedindgangen. Gangbroen og rampen ligger som et elegant element, der føjer sig diskret ind i det bearbejdede belægningsareal på grunden. Forløbet med gangbroen fortsætter fra administrationens indgang, ind til bygningens hovedtrappe og ender i et vinduesparti med udsigt til distributionslageret.

Selve administrationsbygningen er opdelt i to enheder med gangbro og hovedtrappe som adskillelse. Den ene halvdel indeholder omklædning, kantine og møderum, mens den anden halvdel er indrettet med kontorenheder. På 2. salen ligger den store fælles kantine med direkte udgang til en stor tagterrasse med udsigt over området mod syd.

Byggeriet gennemsyres af den rationelle og funktionelle tankegang hvor funktion, æstetik og miljøhensyn går hånd i hånd.