Skarp struktur i farver, der skaber forventninger for den besøgende af centret

Projektet indeholder forslag til en udvidelse af Farum Bytorv med butiksarealer, centergade og centertorv med dertilhørende kunde- og centerfaciliteter. Desuden anvises arealer til tekniske installationer, der er nødvendige for at servicere udvidelsen.

Projektet indeholder både parkering, der dækker udvidelsens pladsbehov samt de eksisterende pladser, der nedlægges på grund af dette projekt.

Med denne nye tilbygning ændres Farum Bytorv til et nyt og moderne butikscenter. Arealet der i dag ligger som en træt parkeringsplads omdannes med dette projekt til et handelssted, der skaber fornyelse og samtidig et naturligt sammenhæng med det eksisterende center - til gavn for Farum Bytorv og byen.