Optimal udnyttelse af dagslyset og den landskabelige placering

Administrationsbygningen ligger som en kølerfigur i fronten af JYSK’s distributionslager i Uldum. Den kompakte volumen og rationelle kubiske form er opbrudt af små facadefremspring med forfinede gesimser, som sammen med husets sorte zinkpaneler på facaden, giver et forfinet og eksklusivt udtryk i kontrast til lagerbygningens grovere facadedesign.  

Administrationen er disponeret omkring et stort 3 etagers atrium, der fungerer som ankomstareal for hele administrationsbygningen. Atriummets runde ovenlys skaber et behageligt dagslys i ankomstområdet og de omkringliggende fællesarealer, der ligger i åben forbindelse til atriummet.

I fællesarealerne kan afholdes uformelle møder i behageligt indrettede og zoneopdelte rum. Underetagen rummer den store fælles kantine og husets reception. 1. og 2. sal indeholder kontorer og møderum, placeret med udsigt til det åbne landskab. Derudover er der på 2. sal indrettet et lille hotelafsnit til overnattende gæster og interne Jysk medarbejdere.