Hørsholm Midtpunkt udvidelse og ombygning

Hørsholm Centret udvides med ca. 6.000 m² butiksareal og ca. 20.000 m² parkeringsareal. Den eksisterende centerindretning forbedres med nye torve- og gadeforløb.  

Udvidelse af eksisterende P-hus. Nybygning af 2 nye parkeringsområder. Den samlede kapacitet bliver 950 parkeringspladser. P-husene bliver markante bygninger i Hørsholm bymidte og derfor beklædt med specielle skærmtegl. Denne beklædning giver bygningerne et let og elegant udseende samtidig med at åbningerne i opbygningen giver tilstrækkelig udluftning for bilos.