Ny gangbro i tidligere ak83 projekt

I Spinderiets overdækkede gader etableres en let gangbro, som forbinder to kontorer. Gangbroen etableres i 2. sals højde, og på den ene side kobler den sig på en rød muret facade, mens den på den anden side kobler sig på en hvidpudset muret facade.

Gangbroen udføres som en gitterkonstruktion med glasfacader i fuld højde, så den fremstår transparent og indpasser sig i arkitekturen. Om aftenen fremhæves konstruktionen med belysning

Billeder er fotograferet af Søren Aagaard.