Demens- og ældreboliger på 4.000 m² samt 3.000 m² butik binder Albertslund centrum bedre sammen

Albertslund Centrum udbygger centeret med Albertshøj etape 3, der rummer 7.000 m² nybyggeri. Byggeriet møder flere forskellige niveauer i både terræn samt ved nabobebyggelsen, der skal forbindes til. En del af den eksisterende bebyggelse nedrives, og den nye bebyggelse trækkes tilbage, således at Stationstorvet bliver mere åbent og rummeligt.

De to nederste plan indeholder butikker, hvilket afspejles i de mere åbne og transparente facader. Plan 2-5 fremstår som en fortsættelse af basen. Disse etager indeholder boliger for demente og dertilhørende servicearealer. På plan 3 indrettes en stor grøn fælleshave for plejeboligerne. På plan 6 indrettes en grøn taghave for ældreboligerne. Som et tårn vokser ældreboligerne sig op på plan 6-10. Tårnet adskiller sig i materialitet, og markerer sig hele vejen fra terræn til øverste etage.

ak83 har tegnet udbudsprojektet til EU-udbud.