Boligbebyggelse i et attraktivt stationsnært område i Albertslund

Forslag til helhedsplan for et ubebygget udviklingsområde mellem COOP’s hovedkontor og togbanen mellem København og Høje Taastrup. Det overordnede princip er at skabe en variation i landskabet mellem og omkring boligerne. Derfor opdeles hele området i tre zoner: ”Parken”, ”Haven” og ”Skoven”, hvor sidstnævnte med flere træer vender mod den trafikerede Vallensbæk Torvevej. Mod jernbanen bevares den eksisterende støjvold.

Bebyggelsen består af en kombination af etageboliger og rækkehuse, for at skabe en varieret beboersammensætning. Der udlægges 3 stokke med etageboliger op til 4 etager, samt 6 stænger med rækkehuse op til 3 etager, hvilket giver i alt 135 boliger.