Ungdomsboliger i Slotsarkaderne

Dato11. juli 2017
Kategori Bolig, Detailhandel

Slotsarkaderne blev i starten af 1990’erne tegnet af ak83. I dag 25 år efter tegner vi en udvidelse med en ny butik på 2.400 m², 13 ungdomsboliger med tagterrasse og et udendørs byrum, Danners Plads.
På byggepladsen er nedrivningen af en eksisterende bagbygning og skæring af huller i den eksisterende centerfacade i fuld gang, således at butikken kan sammenbygges med både Slotsarkaderne og den nyklassicistiske bygning fra 1895 mod gågaden.
Projektet skal stå færdigt i 2018.